ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI W ORIFLAME (14 DNI) – JAK AKTYWOWAĆ?

Jeśli jest Pani zainteresowana aktywowaniem odroczonego terminu płatności, proszę przesłać listownie 3 dokumenty:

  1. wniosek rejestracyjny do Klubu Oriflame dołączony do maila WITAMY W ORIFLAME (nadawcą jest Oriflame Poland) proszę wydrukować i podpisać; Uwaga! Wniosek na pierwszej stronie musi mieć podpis klubowicza oraz dane i podpis sponsora, na drugiej stronie i trzeciej powinien być wydrukowany regulamin, tam też powinien się podpisać klubowicz;
  2. wniosek o odroczony termin płatności – proszę go pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać
  3. kopię faktury/rachunku lub potwierdzenia wpłaty za fakturę/rachunek od operatora komórkowego lub rachunek za gaz, prąd albo zaświadczenie z urzędu meldunkowego.

Uwaga! Na każdym z tych dokumentów musi się znajdować adres zamieszkania.

Te dokumenty proszę wysłać listownie na adres:

Artur Pawełczuk, ul. Książkowa 7C/611, 03-134 Warszawa
Artur Pawełczuk,
Dyrektor Klubu Oriflame
692894645